HR

Gradi da bi vodio!

Lego Serious Play metodologija je kreirana kao odgovor na veoma važan izazov sa kojim se LEGO grupa susrela sredinom devedesetih godina. Izazov je prepoznat u video igricama koje su u potpunosti promenile način na koji […]

HR

HR biznis su ljudi!

Upoznavanje talenata ulaskom u digitalno U doba digitalnih transformacija, uloga ljudskih resursa se dramatično menja. Ono je promenilo našu perspektivu u učenju, razvoju, kao i u celokupnom korišćenju ljudskog potencijala. Ipak, nije se tu zaustavilo […]

Intervjui

Talent menadžment

1. U ovo vreme se dosta priča o talent menadžmentu. Šta talent menadžment predstavlja za Vas? Dve stvari. Prvo, kako uočiti talenat i drugo, kako pomoći u realizaciji samog talenta. Obe stvari su veoma važne […]

Koučing

Nešto o koučingu

Postoji mnogo definicija koučinga. Veoma korisna je ona sa Vikipedije: „Koučing je oblik razvoja u kojem osoba koja se zove trener podržava učenika ili klijenta u postizanju specifičnog ličnog ili profesionalnog cilja pružanjem obuke i […]