Agile

Edukacija (ni)je na pauzi!

Postoji uvreženo mišljenje da je obrazovanje u relaciji samo sa školovanjem. Postoje unapred definisani programi, predmeti, predavanja i finalan rezultat – znanje koje je konstantno. Neko je jednom rekao da je lepa stvar u vezi […]

Koučing

Koučing plan

U prethodnim člancima smo napravili uvod u korišćenje STORMMES modela radi kokreiranja sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo malo detaljnije videti treću kompetenciju Uspostavlja i Održava Dogovore. Sledeći pokazivač kompetencije u ovom […]