Koučing

Sigurno okruženje za učenje

U poslovnom okruženju kakvo je danas, prepunom neizvesnosti i brzih promena, učenje se pokazalo kao jedan od ključnih aktivnosti za izgradnju „organizacije otporne na budućnost“ (future proof organization). Najnovija istraživanja pokazuju da sve više kompanija […]

HR

Timsko učenje kroz retrospektive

U agilnom razvoju softvera, propovedamo stalno poboljšanje. Moje radno mesto Vincit neprekidno se usavršava od svog osnivanja, jer verujemo da je to jedan od najvažnijih principa agilnog razvoja. Ali kontinuirano usavršavanje se ne odnosi isključivo […]

Koučing

Negovanje učenja i rasta

Kompetencija 8: Olakšava razvoj klijenta nalazi se u ICF-ovim kompetencijama u Delu D: Negovanje učenja i rasta. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Sarađuje sa klijentom kako bi transformisali učenje i uvid u akciju. Promoviše autonomiju […]