Liderstvo

Promena

Promena – kakva mirna reč u poređenju sa vrtlogom u kome se nadjemo. Za one rođene sa čvrstim uverenjem da je kontrola suština dobro uređenog života, na ličnom i profesionalnom planu, vremena su posebno teška. […]

Agile

Ubrzano učenje

Kao što je rekao John Holt, „Učenje nije proizvod podučavanja. Učenje je proizvod aktivnosti učenika “. Mogli bismo dodati: „To je izbor koji donosimo da bismo postali bolji u onome što radimo. Postajemo bolji kako […]

HR

Učenje

Kada sam razmišljao o temi ovog članka -Učenje – nisam mogao da izbegnem da je povežem sa onim što sam i ja lično, a takođe i Telenor, naučio iz poslednjih 15 meseci pandemije Covid-19. Ako […]

Liderstvo

Lideri su nosioci promene

                Suštinu agilne filozofije čine dve nerazdvojive oblasti, agilni procesi (doing agile) i agilne vrednosti (being agile). Obe su podjednako važne kako bi agilna kultura zaživela u nekoj organizaciji.                 Implementaciji agilnog načina rada u […]